Garantia del producte

Tots els productes són oficials i per això els adquirits a partir de l'1 de gener tenen 3 anys de garantia strong> del fabricant (els productes adquirits anteriorment a aquesta data compten amb dos anys de garantia).

Totes les ulleres de sol que tenim a la venda tenen filtre solar UV homologat per la Unió Europea.

Totes les ulleres venen amb el seu estoig de marca original i oficial.

Garantia de trencament: cobrim el 50% de l'import de les teves ulleres durant 6 mesos des del lliurament de les mateixes en cas de trencament accidental.

Assegurança gratuïta infantil per canvi de graduació: les ulleres graduades o ulleres de sol graduades a menors de 12 anys compten sempre amb el segur infantil gratuït per canvi de graduació durant 1 any des del lliurament de les ulleres. Si durant aquest any li canvia la graduació, li fem uns vidres gratuïts nous adaptats a la nova graduació.

Canvis i devolucions per a compres en línia

Ulleres de sol o muntures de vista: Sempre gratuïts dins del país, en botiga o a domicili, durant 30 dies a partir del lliurament. En el cas d'enviaments fora del país, a països de la Unió Europea, els costos d'enviament de canvis o devolucions els ha de costejar pagar el client. Si és per defecte de fabricació, llavors sí que els assumim nosaltres.

Lentilles: Només s'admetran canvis o devolucions de caixes capses de lents de contacte que estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que són siguin defectuoses.

Vidres: Només s'admetran canvis o devolucions de vidres graduats en el cas en què siguin defectuosos o no estiguin correctament graduats.

Canvis i devolucions per a compres realitzades a botiga

Garanties addicionals per muntures, ulleres de sol, lents de contacte i vidres:

Ruptura: durant 6 mesos (des de la data de lliurament) cobrirem el 50% de l'import de les seves ulleres en cas de trencament accidental.

Adaptació: si durant dos mesos no has aconseguit adaptar-te als teus les teves lents graduades, progressives o lents de contacte, ens comprometem a buscar-te la millor solució.

Segur Assegurança infantil: durant el primer any a partir de la data de venda, es canviaran gratuïtament els vidres* a menors de 12 anys per canvi de graduació. *Excepte en ulleres amb vidres monofocals Superkid Miofocal.

Les garanties han de ser executades en el mateix centre on es va realitzar fer la venda.

Canvis (només aplicable a ulleres de sol):

Terminis: només s'admetran canvis durant els 30 dies naturals a partir de la data de la venda.

Estat: només s'admetran canvis en ulleres de sol que no mantinguin el precinte d'ús.

Els canvis es duran a terme ser executats en el mateix centre on es va fer la venda. No es tornaran les quantitats deixades els imports deixats a compte.

Audiologia Universitària

Garantia de producte: El fabricant es compromet durant tres anys a cobrir qualsevol defecte o reparació que pugui presentar o necessitar el producte. Qualsevol reparació fora d'aquest termini serà abonada per el/la usuari/a.

El/la audioprotètic realitzarà revisions de manteniment periòdiques vitalícies per a preservar la integritat i el bon funcionament dels dispositius; pel seu costat, el/la usuari/a ha de seguir les instruccions de manteniment diari que li indiqui el/la audioprotètic.

Si en el període de 2 mesos a partir del lliurament dels audiòfons, el/la usuari/a no estigués satisfet amb l'adaptació, té la possibilitat de retornar-los sota les següents condicions:

Devolució de l'import abonat excepte les despeses d'adaptació: 50 euros/unitat, en el cas dels audiòfons retroauriculars o excepte 100 euros/unitat, en el cas dels audiòfons intraauriculars.

En el cas que el pagament fos efectuat a través de finançament amb l'empresa Santander Consumer Finance, el recàrrec d'aquesta no es retornaria en el supòsit d'inadaptació.

Encàrrecs

Tots els encàrrecs realitzats caducaran al cap de 2 mesos des de la data en la qual es va realitzar.

Pressupostos

Tots els pressupostos tenen una validesa de 6 mesos.