Política de Privacidad

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com del nostre compromís de transparència en relació amb el tractament de les dades personals, a continuació li proporcionem la informació en matèria de protecció de dades sobre aquest tractament a través del website https://ca.opticauniversitaria.es/ (en endavant, el "Website") titularitat d’OPTICA DEL PENEDES, SL Podeu consultar informació completa sobre OPTICA DEL PENEDES, S.L.U en les Condicions Generals de Contractació

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament de les seves dades és OPTICA DEL PENEDES, S.L.U (Entitat titular i que explota la pàgina web) amb CIF número B-58.442.500 amb adreça al carrer Canigó 26-30, 08901 - Hospitalet de Llobregat i adreça de correu electrònic de contacte info@opticadelpenedes.es. Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la següent direcció de correu electrònic: proteccion.datos@opticadelpenedes.es

Quines són les finalitats i legitimació del tractament de les seves dades?

Pel que fa als usuaris que visitin el nostre Website (“Visites Website”):

Les dades personals corresponents a la informació de caràcter tècnic sobre el dispositiu amb el que s’accedeix al nostre Website (i.e. direcció de protocol d’internet utilitzada (direcció IP), data i hora d’accés, pàgina/es visitada/es, tipologia de dispositiu i versió del sistema operatiu i el navegador utilitzat i la seva versió) que el nostre Website recull de forma automàtica en cada visita seran tractades amb la finalitat d’assegurar el funcionament del nostre Website així com avaluar i garantir la seguretat i estabilitat del nostre Website i sistemes, sent la base jurídica del tractament el nostre interès legítim en assegurar el funcionament i seguretat del nostre Website i evitar que es cometin accessos o navegacions fraudulentes.

 

Pel que fa als usuaris registrats de la Botiga Online del lloc Web (en endavant, els “Usuaris de la Botiga Online”):

Les seves dades personals de caràcter identificatiu que ha de proporcionar de forma obligatòria en el moment de registrar-se com a usuari de la Botiga Online (i.e. nom i cognoms, número de DNI o passaport, número de telèfon, adreça de correu electrònic i adreça postal) així com qualsevol altra dada que ens pugui facilitar durant qualsevol procés de compra a través de la Botiga Online seran tractades amb la finalitat (i) permetre el seu registre a la nostra Botiga Online i poder tramitar i enviar-li els productes que compri a través de la Botiga Online, (ii) poder prestar-li la garantia legal i, en seu cas, comercial dels productes adquirits així com qualsevol dret reconegut per la normativa, i (iii) avaluar la seva experiència de compra a través de la realització d’enquestes de satisfacció per qualsevol mitjà; sent la base jurídica d’aquests tractaments (i) l'execució i manteniment d'aquesta relació contractual que mantenim amb Vostè en tant que estigui registrat a la nostra Botiga Online; (ii) el compliment de la normativa en matèria de consumidors i usuaris (i.e. el Reial Decret 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries) en relació a la garantia dels nostres productes qualsevol altre dret reconegut per l’esmentada normativa; així com (iii) el nostre interès legítim en conèixer la seva experiència de compra i poder millorar els nostres productes i serveis en relació amb l’enviament de les nostres enquestes de satisfacció.

Addicionalment i excepte que s'hagi oposat en el moment de la seva recollida mitjançant la marcació de la casella corresponent habilitada a aquest efecte, les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de mantenir-lo informat de les nostres ofertes i promocions sobre els nostres productes i serveis similars als contractats mitjançant l'enviament de comunicacions comercials que podran ser personalitzades a partir de l'elaboració d'un perfil comercial utilitzant les seves dades de caràcter identificatiu facilitades així com el seu historial de compra per qualsevol mitjà que ens hagués facilitat (i.e. per correu electrònic, SMS o correu postal), sent la base jurídica d’aquests tractaments l'article 21.2 de la Llei 34/2002,d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (“LSSI”) en relació al enviament de comunicacions comercials per vies electròniques, així com el nostre l'interès legítim en millorar el resultats de les nostres comunicacions comercials en quan a la creació d’un perfil comercial per a la personalització de les esmentades comunicacions comercials aicí com per a l’enviament de comunicacions comercials per vies no electròniques. En qualsevol cas, tingui en compte que no s’adoptaran decisions automatitzades en base al seu perfil que produeixin efectes jurídics sobre Vostè o li afecti significament de forma similar i que en qualsevol moment podrà oposar-se a rebre aquestes comunicacions comercials a través del medi habilitat a tal efecte en l’apartat “Subscripció al butlletí de noticies” dins l’apartat “El meu compte” de la Botiga Online, enviant un correu electrònic a proteccion.datos@opticadelpenedes.es o utilitzant els mitjans habilitats a tal efecte que inclourà tota la comunicació comercial que rebi.

Així mateix, en el supòsit d'haver acceptat la instal·lació de les nostres galetes no estrictament tècniques per possibilitar el funcionament del Website, utilitzarem també les seves dades de navegació en el Website amb la finalitat d'utilitzar-los per enviar-li les anteriors comunicacions comercialitzades ajustades als seus interessos, sent la base jurídica el seu consentiment en el cas d'haver acceptat les galetes de la pàgina web. En qualsevol moment, podrà retirar el seu consentiment mitjançant l’apartat “Configurar cookies” del nostre Website o la desinstal·lació d'aquestes cookies a través del seu navegador. En cas de retirar el seu consentiment, no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Addicionalment, de tenir la condició d'universitari (i.e. és estudiant de grau universitari, màster, ERASMUS, SENECA i/o qualsevol altre programa d'intercanvi, associació d'exalumnes o personal (docent o no) d'algun centre educatiu universitari, li demanarem una còpia del carnet d'aquesta institució que permeti acreditar aquesta condició i que serà tractat als únics efectes de poder efectuar-li el 10% de descompte que oferim a aquest col·lectiu, sent la base jurídica l’execució de la relació contractual que mantenim amb vostè.

Respecte als usuaris que s'hagin apuntat al nostre servei de Newsletter (en endavant, els “Usuaris Newsletter”):

Les seves dades de caràcter identificatiu (i.e. el seu correu electrònic) que ha de proporcionar per apuntar-se a nostre servei de Newsletter i estar informat sobre les nostres ofertes i promocions seran tractades amb la finalitat de poder enviar-li aquestes comunicacions comercials per correu electrònic, sent la base jurídica del tractament el seu consentiment. En qualsevol moment, podrà retirar el seu consentiment mitjançant l'exercici del dret de supressió a través dels mitjans indicats més avall. En cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Pel que fa a aquells usuaris que hagin utilitzat algunes de les vies de contacte habilitades en cada moment a través del Website- a efectes expositius però no limitatius, el formulari de contacte, el xat en línia, l'adreça de correu electrònic, així com a traves dels nostres comptes a les xarxes socials - (en endavant, els “Contactes”):

Les seves dades de caràcter identificatiu que ens proporcioni seran tractades única i exclusivament amb la finalitat de poder atendre, gestionar i resoldre la consulta i / o incidència per la qual ens hauria contactat, sent la base jurídica el manteniment de la relació contractual o de les mesures precontractuals sol·licitades per Vostè per a la resolució de la consulta i / o incidència plantejada.

Tingui en compte que de posar-se en contacte amb nosaltres a través d'alguna de les nostres comptes a les xarxes socials, seran d’aplicació els termes d'ús i polítiques de privacitat d'aquestes xarxes socials. Asseguri’s de llegir-les i comprendre-les abans d'utilitzar aquestes xarxes socials per posar-se en contacte amb nosaltres.

Pel que fa a aquells candidats a ocupació que ens hagin facilitat el seu CV a través de la pàgina web (en endavant, els “Candidats a ocupació”):

Les seves dades personals que ens proporcioni (i.e. les seves dades de caràcter identificatiu així com les seves dades acadèmiques i experiència professional) així com, si és el cas, la que ens pugui facilitar durant la seva participació en un procés de selecció, seran tractades amb la finalitat de poder avaluar la seva candidatura en qualsevol procés de selecció que puguem tenir obert en el moment de la recollida de les seves dades o en qualsevol altre procés de selecció que puguem obrir en un futur durant el període que conservem les seves dades, sent la base jurídica el seu consentiment. En qualsevol moment, podrà retirar el seu consentiment mitjançant l'exercici del dret de supressió a través dels mitjans indicats més avall. En cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Pel que fa a aquells usuaris que hagin utilitzat algunes de les vies de contacte habilitades en cada moment a través del formulari "Demana Cita" del Website (en endavant, els “Sol·licitants de cita prèvia)”):

Les seves dades de caràcter identificatiu que ens proporcioni seran tractats única i exclusivament amb la finalitat de poder reservar-una cita amb un dels nostres empleats a la botiga que hi hagi seleccionat, sent la base jurídica el manteniment de la relació contractual o de les mesures precontractuals sol·licitades per vostè.

En cas de facilitar-nos dades de tercers, vostè manifesta comptar amb el seu consentiment o amb legitimació suficient, comprometent-se a traslladar als tercers la informació continguda en aquesta Política de Privacitat, eximint-nos de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. En qualsevol cas, podrem dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligencia deguda que corresponguin, de conformitat amb la normativa aplicable.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals que ens faciliti seran conservades:

  1. Pel que fa a les Visites Web: durant El temps estrictament necessari per assegurar la funcionalitat i seguretat del nostre Website.
  2. Pel que fa als Usuaris de la Botiga Online i els Usuaris Newsletter: En tant que duri la relació contractual que mantenim amb vostè i en tant que no sol·liciti la seva baixa com a usuari registrat de la Botiga Online o la seva supressió a través dels mitjans indicats més avall.
  3. Pel que fa als Usuaris Newsletter: En tant que no sol·liciti la seva baixa o supressió a través dels mitjans indicats més avall.
  4. Pel que fa als Contactes: Durant el temps estrictament necessari per a atendre, gestionar i resoldre la consulta i/o incidència per la qual ens hagués contactat.
  5. Pel que fa als Candidats d'Ocupació: Durant un termini de vint (24) mesos des que ens els hagués facilitat, llevat que sol·liciti la seva supressió abans de l'expiració d'aquest termini a través dels mitjans indicats més avall.
  6. Pel que fa als Sol·licitants de cita prèvia: Durant el temps estrictament necessari fins a aconseguir una cita prèvia amb un dels nostres empleats a la botiga que hagi sol·licitat.
 

No obstant això, tingui en compte que podrem conservar les seves dades d’estar obligats o quant resulti precís fins a la prescripció de les responsabilitats legals, quedant degudament bloquejades a disposició exclusivament dels jutges i tribunals i les administracions públiques competents.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades personals no seran comunicades a cap tercer, llevat que estiguem obligats legalment a fer-ho, és a dir, rebem un requeriment administratiu o judicial que ens obligués a comunicar les seves dades a una autoritat administrativa o judicial. En tal cas, únicament comunicarem les dades a que estaríem estrictament obligats.

L'anterior és sens perjudici dels proveïdors als quals podem recórrer per a la prestació dels serveis sol·licitats i que, en tot cas, els tractaran en la seva condició d'encarregats del tractament únicament i exclusivament per a la prestació dels serveis. En cas de trobar aquests fora de l'Espai Econòmic Europeu, intentarem utilitzar proveïdors ubicats en territoris que ofereixin un nivell adequat de protecció de dades (i.e. territoris que comptin amb una decisió d’adequació per part de la Comissió Europea) i de trobar-se aquests fora, oferirem les garanties adequades a través de la utilització de les clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea que garanteixin que vostè compti amb drets exigibles i accions legals efectives. Pot obtenir informació addicional sobre aquestes garanties adequades posant-se en contacte amb nosaltres o amb el nostre delegat de protecció de dades a través d’un dels mitjans de contacte indicats més amunt.

Tingui en compte que no tractem ni accedim a les dades amb les que pagui les seves compres a través de la Botiga Oline (targeta de dèbit i/o crèdit o número de compte a PayPal, entre d’altres) facilitant vostè les dades directament davant el nostre proveïdor de la passarel·la de pagament de la nostra Botiga Online o del proveïdor de la plataforma de pagament del mitjà de pagament que triï per cada compra entre els que oferim en cada moment. El mateix succeeix en cas que vostè decideixi finançar les seves compres a través de la plataforma "Sequra" amb qui hem arribat a un acord per finançar les seves compres a través de la Botiga Online. En aquest sentit, d’escollir aquesta modalitat de pagament, vostè facilitarà les seves dades directament a l’entitat Sequra Worldwide, S.A. qui tractarà les seves dades amb les finalitats que s’indiquen en la seva política de privacitat. Asseguri’s de llegir-la i entendre-la abans d’utilitzar aquest mitjà de pagament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Accés, rectificació i supressió: Vostè té dret en qualsevol moment a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes així com sol·licitar la seva supressió.

Oposició a rebre comunicacions comercials (únicament aplicable per als Usuaris de la Botiga Online, encara que també podran utilitzar els mitjans habilitats a aquest efecte per donar-se de baixa dels Usuaris Newsletter): Vostè té dret a oposar-se en qualsevol moment a rebre comunicacions comercials sobre les nostres ofertes i promocions a través del mitjà habilitat a aquest efecte en l'apartat "Subscripció al butlletí de notícies" de l'apartat "El meu compte" de la Botiga Online, enviant un correu electrònic a proteccion.datos@opticadelpenedes.es o a través dels mitjans habilitats a aquest efecte que inclou tota comunicació comercial que rebi. En aquest cas, conservarem les seves dades a l'únic efecte de no enviar-li aquestes comunicacions comercials a partir d'aquest moment.

D’oposar-se tant en el moment de registrar-se a la nostra Botiga Online o en qualsevol moment posterior a rebre comunicacions comercials nostres, li informem de l’existència de sistemes d’exclusió publicitària al que pot inscriure’s de no desitjar rebre comunicacions comercials amb caràcter general. Pot obtenir més informació sobre els sistemes d’exclusió publicitària existents en l’actualitat aquí.

Limitació i portabilitat: En determinades ocasions, pot tenir dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions així com a sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Podrà exercir els drets exposats anteriorment mitjançant comunicació escrita a OPTICA DEL PENEDES (carrer Canigó 26-30, 08901 Hospitalet de Llobregat) o per correu electrònic a proteccion.datos@opticadelpenedes.es indicant el dret que sol·licita i identificant-se, en el seu cas amb una fotocòpia del seu DNI o document equivalent.

L'informem que atendrem la seva petició dins dels terminis legalment establerts i que, en qualsevol cas, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es).

Darrera actualització: octubre 2020