Assegurança d'ulleres per a nens gratuïta

l'assegurança infantil gratuïta per a nens menors de 12 anys, amb l'objectiu de que puguin disposar d'unes ulleres i vidres el més ajustats a la seva graduació i per tant corregeixin les seves deficiències visuals amb el màxim rigor.

En què consisteix?

L'assegurança consisteix en que si un menor de 12 anys, que s'ha fet les ulleres en qualsevol dels nostres centres, li canvia la graduació, li farem i muntarem tantes vegades com calgui, uns vidres nous gratuïtament adaptats a la seva nova fitxa visual.

Assegurança gratuïta per canvi de graduació

per a nens menors de 12 anys

imagen conejo

Condicions

L'assegurança té una durada d'un any que comença a comptar des del dia que es fa el lliurament de les ulleres al menor i s'aplica en qualsevol ulleres* de qualsevol marca comprades en les nostres òptiques.

En el cas d'ulleres de sol graduades, les condicions de l'assegurança són les mateixes que per a les ulleres de vista graduades.

Per a més informació, us podeu dirigir a qualsevol des nostres més de 80 centres o contactar-nos a

Descobreix la col·lecció infantil

Ulleres de sol per a infantil

Veure ulleres

Ulleres graduades per a infantil

Veure ulleres