HIPERMETROPÍA

Què és la hipermetropia?

La hipermetropia és un defecte visual que permet veure els objectes distants amb nitidesa, però que no permet enfocar clarament els objectes propers. O, si s'enfoquen, provoca un inusual cansament o fatiga ocular.


La causa és que, en comptes d'enfocar els objectes sobre la retina -com hauria de succeir-, s'enfoquen darrere d'ella. Això passa perquè el globus ocular és massa petit o bé perquè la còrnia és massa plana.

Causes i símptomes de la hipermetropia

Els principals símptomes de la hipermetropia són una visió borrosa intermitent per la dificultat a l'hora d'enfocar els objectes propers i la sensació de cansament a la vista al final del dia. Com més diòptries tinguis, més importants seran aquests símptomes.

Una persona amb hipermetropia, com que fa un esforç a l'enfocar, també pot patir mal de cap i enrogiment dels ulls.


Has de tenir cura si tens més de 40-45 anys perquè els símptomes són molt semblants als de la presbícia o vista cansada. Si els notes, el més recomanable és recórrer a un especialista per a determinar el diagnòstic.

Com es corregeix la hipermetropia?

Les muntures amb lents positives o convergents són l'opció més segura i fàcil. Es pot valorar també l'ús de lents de contacte.


Acosta't a les nostres botigues i t'assessorem.

La hipermetropia i els nens

La hipermetropia en nens, sobretot en graduacions baixes, pot ser difícil de detectar, ja que encara que el petit pugui veure bé de prop - atès que per veure nítid el cristal·lí modifica la seva forma i li permet enfocar nítid, compensant la mala visió- pot patir igualment aquest defecte de refracció.


Ho notarem si el petit no es concentra quan estudia, li costa llegir o tendeix a no mantenir l'atenció sobre un text, ja que amb la hipermetropia ha de fer un sobreesforç per enfocar. Per a evitar aquest sobreesforç la majoria de nens tendeixen a deixar de fer tasques en visió propera, provocant un baix rendiment escolar.


Si hi ha indicis de baix rendiment o el nen mostra símptomes de cansament fatiga visual després d'enfocar objectes propers és aconsellable fer una revisió visual i serà l'òptic/a qui determinarà el seu diagnòstic i solució.

Hipermetropia i altres defectes visuals

La hipermetropia pot aparèixer alhora que es pateix astigmatisme (amb freqüència) o vista cansada, però una persona mai pot tenir alhora hipermetropia i miopia.


Vine a un dels nostres centres i t'assessorem. Pots triar entre més de 2.000 muntures.