TRACTAMENT DE VIDRES

Segons les necessitats i preferències de cadascun, aplicarem als vidres de les ulleres un tractament o un altre, concretament al vidre base d'aquestes.

Vidres Antireflectants


A aquests vidres se'ls aplica un tractament a la superfície de la lent per a evitar que es reflecteixi la llum, millorant així la qualitat d'imatge que rep l'usuari.


Les ulleres amb antireflectant les aconsellem per conduir i quan es té una continuada exposició a dispositius digitals (mòbils, tauletes, ordinadors...). El tractament que s'aplica a aquests vidres permet, a més, millorar la fatiga visual, eliminar enlluernaments i mantenir nets els vidres durant més temps.


Avui en dia, aconsellem utilitzar sempre vidres amb antireflectant a l'hora de fer-se unes ulleres graduades.

Filtre llum blava


Les ulleres amb filtre de llum blava absorbeixen la part més nociva d'aquesta llum, que es troba en pantalles led, mòbils, pc, tauletes o en la il·luminació ambiental amb llums LED. Per tant, és recomanable fer servir aquest filtre quan els nostres ulls estan exposats contínuament o durant períodes de temps molt llargs a aquestes fonts de llum blava, ja que evitem que la llum amb longitud d'ona curta (400-420) ens arribi fins a la retina.


D'aquesta manera ens protegim de les radiacions nocives, disminuïm l’enlluernament i augmentem la sensibilitat al contrast.

Vidres Fotocromàtics


Els vidres fotocromàtics contenen unes partícules que s'enfosqueixen al ser exposades a la radiació (UVA) i s'aclareixen en absència d'aquesta.


Aquestes lents recomanem fer-les servir en zones obertes, a la ciutat i a esportistes que van per terrenys amb alternança d'ombres i llums, ja que, milloren el contrast en absorbir part de llum. Actualment, també es fan servir com a complement de moda.


És important ressaltar que aquest tipus de vidres no s'enfosqueix a l'interior del cotxe p erquè el parabrisa absorbeix un 99% de la llum ultraviolada, l'encarregada d'activar les partícules fotocromàtiques..

Filtres visuals Terapèutics

Són filtres especials que absorbeixen certes longituds d'ona i estan indicats per a pacients amb patologies retinals.


Ajuden a millorar el contrast i la qualitat de vida de la persona que les fa servir.